• 011-662914
  • info@Chandeshwori.coop.np

Agriculture Loan

Agriculture Loan

Interest Rate: 11.50%

Features

- सामान्य व्यवसायिक खेति पशुपालनको लागि - साँवाव्याज(किस्ता) भुक्तानी तरीका : मासिक - शुरुको २ महिना व्याजमात्र भुक्तान गर्ने सकिने - यस ऋण लिए बापत संस्था बिकाश कोष शुल्क : १ -बिलम्ब शुल्क : मासिक किस्ता नाघेमा : २.५% व्याजको व्याज : ऋणको व्याज सरह भाखा नाधेमा : ६% थप व्याज लाग्ने छ - नियमित मासिक किस्ता तोकिएको समयमा बुझाएमा पाकेको व्याजमा ५% छुट

कृषि ऋण

Other Loan

Guarantee Loan

Interest: 14.5%

Service Loan

Interest: 12%

Hire Purchase Loan

Interest: 14%

Home Loan

Interest: 13.25%