• 011-662914
  • info@Chandeshwori.coop.np

Bal Bachat

Bal Bachat

Interest Rate: 6.5 %

Features

न्यूनतम रु. १००/– बाट खाता खोल्न सकिने छ । जन्मेदेखि १५ वर्ष सम्मकाले नाममा खाता खोल्न सकिने । रकम खातावाला स्वयम वालिग भए पश्चात मात्र झिक्न पाइने । प्रत्येक महिनाको पाक्षिक न्यूनतम मौज्दातमा ब्याज गणना गरिने ।

बाल बचत

Other Saving

Chadparba Bachat

Interest: 6%

Daily Saving

Interest: 5.5%

Jestha Nagarik Bachat

Interest: 6%

Chandeshwori Bachat

Interest: 11-11.75%

Laghubitta Bachat

Interest: 5.5 %