• 011-662914
  • info@Chandeshwori.coop.np

Business Promotional Loan

Business Promotional Loan

Interest Rate: 14%

Features

-यस प्रकारको ऋण सदस्यहरुलाई आफुले शुरु गरेका बिभिन्न ब्यबसायहरु जस्तै ः ब्यापार, घरेलु तथा साना उद्योग, औद्योगिक सेवा ब्यबसाय र ब्यक्तिगतरुपमा गर्न सकिने अन्य कार्यका लागि प्रदान गरिनेछ । - अधिकतम रु. ५०,००,०००।- सम्मा लगानी गरीने - व्याज भुक्तानी तरीका : मासिक (हरेक महिनाको मसान्तमा व्याज चुक्ताउनुपर्ने) - यस ऋण लिए बापत संस्था बिकाश कोष शुल्क : १% - बिलम्ब शुल्क : - मासिक व्याज नतिरेमा बाकी साँवा र व्याज (मिः २.५%) - भाखा नाधेमा : ६% थप व्याज लाग्ने छ - अवधि १ वर्षको हुनेछ । - लगातार ३ महिनासम्म व्याज नबुझाउने ऋणीलाई हदम्याद नाघेको सरह मानी थप व्याज जरीवाना लगाईने छ

व्यवसाय प्रबद्र्धन शुलभ ऋण

Other Loan

Agriculture Loan

Interest: 13%

Guarantee Loan

Interest: 15%

Service Loan

Interest: 14%

Hire Purchase Loan

Interest: 15%

Home Loan

Interest: 14%