• 011-662914
  • info@Chandeshwori.coop.np

Chandeshwori Bachat

Chandeshwori Bachat

Interest Rate: 8-10%

Features

ब्याजदर ३ महिना एकमुस्त व्याज भुक्तानको लागि ८%   ६ महिनाको लागि ८.५%   १ बर्षे लागि १ ०%  

न्यूनतम रु. १०,०००/– बाट खाता खोल्न सकिनेछ ।

Other Saving

Chadparba Bachat

Interest: 6.50%

Daily Saving

Interest: 6%

Jestha Nagarik Bachat

Interest: 6.50%

Bal Bachat

Interest: 7 %

Laghubitta Bachat

Interest: 6 %