• 011-662914
  • info@Chandeshwori.coop.np

Cottage And Small Industry Loan

Cottage And Small Industry Loan

Interest Rate: 14%

Features

सदस्यहरुको घरेलु उद्यम व्यवसाय तथा स–साना उद्योग (तेल मिल, साना होटेल, कुटानी पिसानी, सिलाई बुनाई, हस्तकला, मैन बत्ति, साबुन, दालमोठ, सिन्के चाउचाउ, वेतवांस, साना व्यापार आदि) ऋणलाई लघु उद्यम ऋण

लघु उद्यम ऋण

Other Loan

Agriculture Loan

Interest: 13%

Guarantee Loan

Interest: 15%

Service Loan

Interest: 14%

Hire Purchase Loan

Interest: 15%

Home Loan

Interest: 14%