• 011-662914
  • info@Chandeshwori.coop.np

Daily Saving

Daily Saving

Interest Rate: 5.5%

Features

न्यूनतम रु. १०/– वा सो ले भाग जाने जतिसुकै रकम ।

दैनिक रुपमा पसल र घरघरमा बचत संकलन गर्ने ।

न्युनतम रकम रु. १,०००।– सम्म बाकि राखि बचत  रकम झिक्न सकिने ।

ब्याज त्रेमासिक रुपमा बर्षको ४ पटक प्रदान गरिने ।

दैनिक रुपमा ब्याज गणना गरी त्रैमासिक ब्याज प्रदान गरिने ।

दैनिक बचत

Other Saving

Chadparba Bachat

Interest: 6%

Jestha Nagarik Bachat

Interest: 6%

Chandeshwori Bachat

Interest: 11-11.75%

Bal Bachat

Interest: 6.5 %

Laghubitta Bachat

Interest: 5.5 %