• 011-662914
  • info@Chandeshwori.coop.np

Education Loan

Education Loan

Interest Rate: 13.75%

Features

- बिलम्ब शुल्क : - मासिक किस्ता नाघेमा : २.५% - व्याजको व्याज : ऋणको व्याज सरह - भाखा नाधेमा : ६% थप व्याज लाग्ने छ - नियमित मासिक किस्ता तोकिएको समयमा बुझाएमा पाकेको व्याजमा ५% छुट

- स्वदेश तथा बिदेशमा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने लागि - संस्थाको क्षमता र प्रयोजनको आवश्यकता बमोजिम लगानी गरीने - साँवाव्याज (किस्ता) भुक्तानी तरीका : मासिक - शुरुको २ महिना व्याजमात्र भुक्तान गर्ने सकिने - यस ऋण लिए बापत संस्था बिकाश कोष शुल्क : १%

Other Loan

Agriculture Loan

Interest: 11.50%

Guarantee Loan

Interest: 14.5%

Service Loan

Interest: 12%

Hire Purchase Loan

Interest: 14%

Home Loan

Interest: 13.25%