• 011-662914
  • info@Chandeshwori.coop.np

Ghaar Daillo Bachat

Ghaar Daillo Bachat

Interest Rate: 5.5%

Features

- न्यूनतम रु. १००/– बाट खाता खोल्न सकिने छ । - नियमित मासिक वा एकमुष्ट रकम जम्मा गर्न सकिने । - ब्याज त्रेमासिक रुपमा बर्षको ४ पटक प्रदान गरिने । - प्रत्येक महिनाको पाक्षिक न्युनत्तम मौज्दातमा ब्याज गणना गरिने । - न्युनतम रकम रु. १०००।– सम्म बाँकी राखि बचत रकम झिक्न सकिने ।

घरदैलो बचत

Other Saving

Chadparba Bachat

Interest: 6%

Daily Saving

Interest: 5.5%

Jestha Nagarik Bachat

Interest: 6%

Chandeshwori Bachat

Interest: 11-11.75%

Bal Bachat

Interest: 6.5 %