• 011-662914
  • info@Chandeshwori.coop.np

Guarantee Loan

Guarantee Loan

Interest Rate: 15%

Features

- घरायसी र सामान्य व्यवसायिक समस्या समाधनको लागि - संस्थामा आवद्ध शेयर सदस्यहरुले आफ्नो वा जमानत बस्ने सदस्यहरुको बचत रकमको धितो सुरक्षण बमोजिम अधिकतम रु. २०००००।- सम्म लगानी गरिने । - साँवाव्याज(किस्ता) भुक्तानी तरीका : मासिक - शुरुको २ महिना व्याजमात्र भुक्तान गर्ने सकिने - यस ऋण लिए बापत संस्था बिकाश कोष शुल्क : १–२% -बिलम्ब शुल्क : मासिक किस्ता नाघेमा : २.५% व्याजको व्याज : ऋणको व्याज सरह भाखा नाधेमा : ६% थप व्याज लाग्ने छ - नियमित मासिक किस्ता तोकिएको समयमा बुझाएमा पाकेको व्याजमा ५% छुट

धनजमानी

Other Loan

Agriculture Loan

Interest: 13%

Service Loan

Interest: 14%

Hire Purchase Loan

Interest: 15%

Home Loan

Interest: 14%