• 011-662914
  • info@Chandeshwori.coop.np

Jestha Nagarik Bachat

Jestha Nagarik Bachat

Interest Rate: 6.50%

Features

न्यूनतम रु. १००/– बाट खाता खोल्न सकिनेछ । घरदैलोमा ब्याज पु¥याउने सुबिधा लिन सकिनेछ । मासिक नियमित वा एकमुष्ट बचत गर्न सकिने । पाक्षिक रुपमा ब्याज गणना गरि मासिक ब्याज भुक्तानी । ५० वा सो भन्दा बढी उमेरकालाई मात्र समाबेश गरिने । न्यूनतम रु. १,०००।– बाँकी राखी रकम झिक्न सकिनेछ ।

ज्येष्ठ नागरीक बचत

Other Saving

Chadparba Bachat

Interest: 6.50%

Daily Saving

Interest: 6%

Chandeshwori Bachat

Interest: 8-10%

Bal Bachat

Interest: 7 %

Laghubitta Bachat

Interest: 6 %