• 011-662914
  • info@Chandeshwori.coop.np

Kharkhacho Loan

Kharkhacho Loan

Interest Rate: 14.25%

Features

- यस प्रकारको ऋण सदस्यहरुलाई घरायसी (औषधि उपचार, चाडपर्व,विवाह,ब्रतबन्ध तथा अन्य भैपरी आउने ) कार्यका लागि प्रदान गरिनेछ । - साँवाव्याज (किस्ता) भुक्तानी तरीका : मासिक - शुरुको २ महिना व्याजमात्र भुक्तान गर्ने सकिने - यस ऋण लिए बापत संस्था बिकाश कोष शुल्क : १%

- यस प्रकारको ऋण सदस्यहरुलाई घरायसी (औषधि उपचार, चाडपर्व,विवाह,ब्रतबन्ध तथा अन्य भैपरी आउने ) कार्यका लागि प्रदान गरिनेछ । - साँवाव्याज (किस्ता) भुक्तानी तरीका : मासिक - शुरुको २ महिना व्याजमात्र भुक्तान गर्ने सकिने - यस ऋण लिए बापत संस्था बिकाश कोष शुल्क : १%

Other Loan

Agriculture Loan

Interest: 11.50%

Guarantee Loan

Interest: 14.5%

Service Loan

Interest: 12%

Hire Purchase Loan

Interest: 14%

Home Loan

Interest: 13.25%