• 011-662914
  • info@Chandeshwori.coop.np

Naranari Bachat

Naranari Bachat

Interest Rate: 7.50%

Features

- न्यूनतम रु. ५००/– बाट खाता खोल्न सकिनेछ । - १६ वर्ष देखि ५० वर्षका महिला पूरुषले मात्र खाता खोल्न सकिने । - व्यक्तिगत वा घरायसी भौतिक सामान खरिदका लागि । - १ वर्षमा १ पटक मात्र रकम झिक्न सकिने । - खातामा जतिसूकै पनि रकम जम्मा गर्न सकिले । - प्रत्येक महिनाको न्यूनतम मौज्दातमा ब्याज गणना गर्ने ।

नरनारी बचत

Other Saving

Chadparba Bachat

Interest: 6.50%

Daily Saving

Interest: 6%

Jestha Nagarik Bachat

Interest: 6.50%

Chandeshwori Bachat

Interest: 8-10%

Bal Bachat

Interest: 7 %