• 011-662914
  • info@Chandeshwori.coop.np

Niyamit Bachat

Niyamit Bachat

Interest Rate: 8 %

Features

- न्यूनतम रु. १००।– बाट खाता खोल्न सकिने । - मसिक रुपमा कम्तिमा १० बर्षसम्म रकम निरन्तर रुपमा बुझाउनु पर्ने । - नियमित रुपमा बचत गर्ने बानी गराउने । ब्याज त्रेमासिक रुपमा बर्षको ४ पटक प्रदान गरिने । - प्रत्येक महिनाको मासिक न्यूनत्तम मौज्दातमा ब्याज गणना गरिने । - तोकीएको १० वर्षे समयाबधि समाप्त नभई बचत रकम झिक्न नपाईने ।

नियमित बचत

Other Saving

Chadparba Bachat

Interest: 6.50%

Daily Saving

Interest: 6%

Jestha Nagarik Bachat

Interest: 6.50%

Chandeshwori Bachat

Interest: 8-10%

Bal Bachat

Interest: 7 %