• 011-662914
  • info@Chandeshwori.coop.np

Loan

Loan

Agriculture Loan

Agriculture Loan

कृषि ऋण...

Guarantee Loan

Guarantee Loan

धनजमानी...

Service Loan

Service Loan

सदस्यहरुले आफ्नो आय आर्जन हुने तथा समुदाय र अन्य साधारण व्यक्तिहरुलाई समेत सेवा प्रदान गर्ने हेतुले सेवा संचालन गर्न सकिने व्यवसाय (औषधी पसल, बोर्डिङ स्कूल कलेज, अस्पताल, स्वास्थ्य क्लिनिक, पर्यटन...

Hire Purchase Loan

Hire Purchase Loan

हायर पर्चेज ऋण...

Home Loan

Home Loan

घर निर्माण ऋण...

Chandeshwori Aawadhik Loan

Chandeshwori Aawadhik Loan

चण्डेशरी आवधिक ऋण...

Business Loan

Business Loan

व्यापार व्यवसाय ऋण...

Education Loan

Education Loan

- स्वदेश तथा बिदेशमा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने लागि - संस्थाको क्षमता र प्रयोजनको आवश्यकता बमोजिम लगानी गरीने - साँवाव्याज (किस्ता) भुक्तानी तरीका : मासिक - शुरुको २ महिना व्याजमात्र भुक्तान...

Kharkhacho Loan

Kharkhacho Loan

- यस प्रकारको ऋण सदस्यहरुलाई घरायसी (औषधि उपचार, चाडपर्व,विवाह,ब्रतबन्ध तथा अन्य भैपरी आउने ) कार्यका लागि प्रदान गरिनेछ । - साँवाव्याज (किस्ता) भुक्तानी तरीका : मासिक - शुरुको २ महिना...

Business Promotional Loan

Business Promotional Loan

व्यवसाय प्रबद्र्धन शुलभ ऋण...